Cty Cơ Khí Trí Đức chuyên Sản xuất vỏ tủ thiết bị máy móc:

– Vỏ các thiết bị máy móc công ty cơ khí Đức Trí chuyên gia công gồm các sản phẩm vỏ máy phát điện, vỏ máy cơ khí máy móc trong công nghiệp, vỏ máy CNC….

– Đặc biệt Cơ khí Đức Trí còn là đối tác tin cậy trong lĩnh vực gia công vỏ tủ thiết bị trong các phòng thực hành thí nghiệm trong các trường đại học

Gia công vỏ tủ thiết bị máy phát  điện:

Gia công vỏ tủ thiết bị thực hành điện trong trường đại học