Gia công sản xuất vỏ hộp cho các thiết bị, vỏ amply vỏ đầu đĩa, vỏ máy biến áp, vỏ máy vi tính